LINUX

首页 -  LINUX  -  linux 查看PHP,mysql,apache安装目录

linux 查看PHP,mysql,apache安装目录

linux 查看PHP,mysql,apache安装目录 

which php #查看php安装目录
which mysql #查看mysql安装目录
which apache #查看apache安装目录


(0)
分享:

本文由:xiaoshu168 作者:xiaoshu发表,转载请注明来源!

相关阅读